Prosjektleder Destinasjon Falstad

Publisert 20. desember 2017

Falstadsenteret søker etter en dynamisk og ambisiøs ny kollega i 2-årig stilling som prosjektleder for Destinasjon Falstad

Informasjon om Falstadsenteret og stillingen
Falstadsenteret er et nasjonalt minnested og museum for andre verdenskrigs fangehistorie og er et av Norges sju freds- og menneskerettighetssentre. Hovedvirksomheten er undervisning, forskning og formidling. Kurs og seminarvirksomhet er også en viktig del av aktiviteten. Senteret hadde i 2016 ca. 13 500 besøkende, hvorav omlag halvparten er skolelever og studenter. Falstadsenteret har p.t. 15 ansatte, deltar i flere nasjonale og internasjonale fagnettverk og utpreges av en gjennomgående tverrfaglig og prosjektbasert arbeidsform. Mer informasjon om senteret finnes på: www.falstadsenteret.no

Destinasjon Falstad inkluderer flere underprosjekter som blant annet berører landskapsutvikling, omfattende digital rekonstruksjon av Falstad ulike historiske epoker og utvikling av ny utstilling og aktivitetsprofil i den såkalte Kommandantboligen. Gjennomføringen av prosjektene er forankret i et strategisk fokus på museum, formidling og aktiviteter, og satsningen er knyttet til en ambisjon om å flerdoble Falstadsenterets besøkstall innen 2020

Om stillingen
Prosjektleder for Destinasjon Falstad skal i samarbeid med direktør og ansatte gjennomføre de strategiske planer som er lagt for Destinasjon Falstad. Arbeidsoppgavene inkluderer prosjektfinansiering, strategiutvikling og gjennomføring av strategisk samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Formålet med arbeidet er å bidra til å øke besøkstallene og skape større offentlig oppmerksomhet om Falstadsenterets virksomhet.

Vi søker etter en medarbeider med følgende egenskaper og erfaring:

Vi søker en medarbeider som har utdanning innen fagområder som er relevante for prosjektlederstillingen. Erfaring og personlige egenskaper kan imidlertid kompensere for utdanning. Det er en forutsetning at søkeren har minimum 3 års relevant erfaring.

Vi søker en person som har vilje og evne til å være kreativ og nyskapende, og som på en selvstendig måte kan lede arbeidet med å videreutvikle Falstadsenteret i en ny spennende fase . Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan ha daglig arbeidsplass ved Falstadsenteret.

Stillingen rapporterer til direktør ved Falstadsenteret.

Lønn og krav til søknaden

Lønn etter avtale. Falstadsenteret er medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Lovfestet innskudd på 2 % vil bli trukket månedlig.

Til søknaden må du legge ved: CV (inkludert tre referansepersoner med kontaktinformasjon), godkjente vitnemål og attester. Søknaden skal sendes elektronisk til post@falstadsenteret.no innen 20.01.2018.

Kontaktinformasjon: direktør Christian Wee, tlf. 74 02 80 40.

×