Markering av Holocaustdagen 27. januar på Trondheim folkebibliotek.

Publisert 18. januar 2017

Den internasjonale Holocaustdagen 2017 markeres på Trondheim folkebibliotek i Rådhussalen

Torsdag 26.januar 2017 kl 18.00–21.00

Foredrag:

Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge:

1. En nærmere beskrivelse av totalitære ideologier og systemer i lys av Holocaust.

2. Hva var de ideologiske forutsetningene for massedrapene?

3. Hvilke kjennetegn med de totalitære systemene gjorde folkemordet under Annen verdenskrig mulig?

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge:

1. Hvilken betydning fikk folkemordet på jødene under Annen verdenskrig for utviklingen av det internasjonale menneskerettighetsarbeidet etter 1945?

 2. Menneskerettighetene vs. nazismens menneskesyn?

Folkemord og politiske massevold opp til vår egen tid – eksempler på parallelle hendelser.

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre:

Om minoritetenes rolle og posisjon i dagens Norge.

Arrangører:
Det Mosaiske Trossamfund,
Jødisk kulturfestival i Trondheim,
Jødisk museum Trondheim.

Cissi Klein monumentet. Foto: Ingeborg Hjorth
×