Falstadfangenes Gavestipend

Publisert 2. mars 2017

Årets utdeling av gavestipendet fant sted onsdag 22.02. Stipendvinneren for 2017 var Halvor Haugan fra Levanger. Haugan mottok stipendet på bakgrunn av innsats i forbindelse med hjelpearbeid på Vestbredden.

Falstadfangenes gavestipendet er videreføringen av legatet Falstadfangenes Gave som ble stiftet i 1946. Gavestipendet ble utdelt første gang i 2008, i regi av Falstadfangenes Forening.

I forbindelse med sammenslåingen mellom Falstadfangenes Forening og Falstadsenterets Venneforening i 2016, var det en klar forutsetning at gavestipendet skulle videreføres og et nytt stipendutvalg ble opprettet.

Kriteriene for å motta Falstadfangenes Gavestipend:

Stipendet på kr 10 000 kan fortrinnsvis tildeles ungdom i alderen 15-25 år fra skolekretsene Ekne og Tuv, men kandidater fra nærliggende områder kan også komme i betraktning. Kriterier for tildeling er at ungdommen har utmerket seg med sin interesse for samfunnet rundt seg, for spørsmål om fred og demokrati, og viser evne til selvstendig tenking og initiativ.

Mer informasjon om Falstadfangenes Gavestipend kan leses her.

Asbjørn Norberg overrekker gavestipendet til Halvor Haugan, stipendvinner 2017.
Musikk av Jørgen Skogmo under utdelingen av gavestipendet for 2017.
1/2
×