ESTEN HAAKER

Publisert 9. mars 2017

Det var med sorg og vemod vi mottok meldingen om at Esten Haaker døde 28. februar, 81 år gammel. Haaker var medlem av styret i Stiftelsen Falstadsenteret i perioden 2000 – 2015. Han var en sentral pådriver i arbeidet med etableringen av et nasjonalt senter for opplæring i menneskerettigheter og demokrati i den tidligere tyske fangeleiren på Falstad i Nord-Trøndelag. Med sitt store samfunnsengasjement og lange erfaring som generalsekretær for Folk og Forsvar var han en sentral bidragsyter i utviklingen av senterets profil og faglige innhold.

Vi vil minnes Esten som en engasjert og lojal støttespiller for Falstadsenteret. Han var en person som med innsikt, klokskap og diplomatisk kløkt alltid bidro med de gode løsningene, særlig når farvannet ble urolig og brottsjøene gjorde det krevende å manøvrere og holde stø kurs. Esten var levende opptatt av Falstadsenterets arbeid, også etter at han sluttet som medlem av styret. Han var en god og omsorgsfull venn, medspiller og trofast følgesvenn også i de bratte motbakkene.

Esten Haaker var hel ved, et varmt og sympatisk menneske som satte dype spor hos oss som fikk gleden av å samarbeide med ham. Han hadde evnen til å se sine medmennesker og hadde alltid en humoristisk kommentar på lur.

Våre tanker går til familien og hans kjære Marit, og vi lyser fred over Esten Haakers minne.

For styret og ansatte ved Falstadsenteret

Tone Jørstad

Bilde tatt av bjørka i borggården. Elevfoto, høsten 2012
×