Er vi moralsk ansvarlig for fremtiden?

Publisert 7. juni 2017

Verden står ovenfor enorme, globale utfordringer; fra fattigdomsbekjempelse til flyktningkriser og menneskeskapte klimaendringer. Har vi et kollektivt moralsk ansvar for å løse disse problemene, eller er hver og en av oss kun ansvarlige for konsekvensene av våre individuelle handlinger?

Hver enkelt av oss er moralsk ansvarlige for konsekvensene av våre handlinger. Hvis jeg med viten og vilje påfører en annen person skade, kan jeg holdes moralsk ansvarlig for dette. Ofte handler vi imidlertid sammen med andre, eller som en del av en gruppe eller et kollektiv. Enkelte handlinger er kollektive i sin natur – politiske vedtak, aksjoner eller kriger er eksempler på handlinger som utføres av fellesskap. Men hvordan forklarer man kollektive handlinger, og fordeler man det moralske ansvaret for slike kollektive handlinger? Kan vi egentlig snakke om et kollektivt moralsk ansvar, eller er det bare en talemåte for det som til syvende sist kan reduseres til individuelt moralsk ansvar?

Filosofer har lenge forsøkt å forstå og forklare kollektiv handling og kollektivt moralsk ansvar. I sine forsøk har de imidlertid hovedsakelig begrenset seg til å forklare det ansvaret vi har for å ha forårsaket et bestemt utfall. Men har vi også et ansvar for å oppnå eller frembringe et bestemt utfall? Hvem er det i så fall som er ansvarlig for å bekjempe, f.eks. fattigdom? Er det de som har forårsaket dagens situasjon, eller som tjener på dagens situasjon? Eller er det de som er i stand til å forandre dagens situasjon? Og hvordan kan dette være et kollektivt ansvar?

Eirik Julius Risberg fra Falstadsenteret diskuterer disse og beslektede spørsmål under den VIII konferansen i etikk og politisk filosofi ved University of Minho, Braga i Portugal 8. og 9. juni 2017. 

 

×