Den moderne samfunnsborgeren i litteratur, politikk og minnekultur

Publisert 30. august 2017
En konferanse for 1700-tallsstudier er en kjærkommen anledning til å børste støv av gamle tekster og la dem skinne i dagens lys, om enn for en stakket stund.

Men ikke alle tekster trenger støvtørking: I januar i 2015 toppet nemlig den franske opplysningsforfatteren Voltaires Traktat om toleransen (1763) salgslistene i franske bokhandlere. Årsaken var ikke en eksplosjon i 1700-tallsinteressen hos det franske folket, men skyldtes et politisk og religiøst motivert angrep utført av et terrornettverk med forgreininger til Al Qaeda og rettet blant annet mot redaksjonen til satireavisen Charlie Hebdo. Terrorangrepene i Paris 7. og 9. januar 2015, som talte til sammen 17 dødsofre, mobiliserte en hel verden til å ta til motmæle. Den 11. januar protesterte over tre millioner mennesker – inkludert flere verdensledere – i en fredsmarsj i Paris’ gater. Og i ukene etterpå ble støtteerklæringer, sympati med ofrene, spredt verden rundt gjennom mottoet som vi alle fortsatt husker – Je suis Charlie. Voltaires toleransetraktat fikk en særegen plass i terrorens umiddelbare kjølvann. Boka ble et viktig symbol for demokrati og ytringsfrihet, og både den og forfatteren ble en del av de kollektive handlingene som fulgte i ettertid – politiske protester, minnemarkeringer og sorgarbeid.

De kollektive reaksjonene i dagene etter terrorangrepet i Paris hadde to ulike funksjoner. På den ene siden gikk folk ut i gatene for å demonstrere. De brukte ytringsfriheten for å, i ord og handling, vise sin motstand mot terroristene og, på samme tid, forsvare og bekrefte demokratiet som de er en del av. På den andre siden kom folk sammen for å sørge og minnes, for å uttrykke sin medfølelse med terrorofrene; nous sommes tous Charlie. Reaksjonene viser to ulike og grunnleggende sider ved den moderne europeiske samfunnsborgeren – aktivisme og empati.

Ingvild Hagen Kjørholt fra Falstadsenteret diskuterer den moderne samfunnsborgeren in spe slik han utspiller seg i Traktat om toleransen under konferansen

Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar 

i Trondheim 31.8.-2.9.

Bilde hentet fra: http://www.lefigaro.fr/livres/2015/01/13/03005-20150113ARTFIG00024-voltaire-je-crie-ton-nom.php
×