FORMIDLER

Publisert 9. desember 2016

Falstadsenteret har ledig vikariat som formidler fra 01.02.2017–31.12.2017

Falstadsenteret er et nasjonalt minnested og senter for menneskerettigheter i Levanger med 12 ansatte. Driften er hovedsakelig finansiert med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. I Statsbudsjettet for 2015 er senterets samfunnsoppdrag formulert slik: «Målet med tilskottsordninga er å medverke til at Stiftelsen Falstadsenteret kan drive eit opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie frå andre verdskrigen, og fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettane. Tilskotet skal særleg medverke til at senteret kan tilby eit godt opplæringstilbud om fred og menneskerettar for barn og unge.»

Senteret har årlig ca. 13.000 besøkende. Av disse er om lag 6000 elever i grunnskoler, videregående skoler og studenter. Kurs – og seminarvirksomhet er en viktig del av aktiviteten. Senteret har en tverrfaglig og prosjektbasert arbeidsform, og deltar i flere nasjonale og internasjonale fagnettverk. Arbeidet på Falstadsenteret varierer i mengde og intensitet, og det forventes stor grad av fleksibilitet.

Vi søker en faglig sterk og engasjert formidler til undervisning om fangehistorie fra andre verdenskrig 1940-1945, demokrati og menneskerettigheter. Formidleren vil være del av et tverrfaglig, kreativt og aktivt miljø.

Stillingen vil ha følgende arbeidsoppgaver: 

* Undervisning for elever i grunnskole og videregående skole, og for studenter i høyere utdanning.

* Formidling for grupper og andre besøkende.

* Utvikling av undervisnings- og formidlingsdopplegg i samarbeid med øvrige ansatte.

* Utvikling og gjennomføring av kurs og seminarer for lærere og andre målgrupper.

* Arbeide aktivt med nettverksbygging og samarbeid med andre institusjoner.

* Bidra til idéutvikling for nasjonale og internasjonale prosjekter, seminarer, kurs og konferanser.

Ønskede kvalifikasjoner: 

* Utdanning på universitets- /høgskolenivå innen relevante humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fagområder.

* Praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring.

* Kunstfaglig/estetisk bakgrunn og erfaring.

* Erfaring fra grunnskolens ungdomstrinn, videregående skole og/eller andre relevante undervisningsinstitusjoner.

* Kunnskap om historie, menneskerettigheter og demokrati.

* God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

* Kreativitet og gode samarbeidsevner.

Vi søker en person som har vilje, evne og trening i å være kreativ og nyskapende, og som kan bidra til at vi sammen blir enda dyktigere i å løse Falstadsenterets viktige samfunnsoppdrag. Det betyr at nytenkning, kreativitet, evne til å skape sammen med andre og fleksibilitet er noe vi legger vekt på i tilsettingen. Stillingen krever også gode språkferdigheter og evne til god skriftlig framstilling.

Falstadsenteret vil ha en balansert alders- og kjønnssammensetning, og ønsker å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan ha kontorplass på Falstadsenteret.

Lønn etter avtale. Falstadsenteret er medlem av Kommunal pensjonskasse. Og lovfestet innskudd på 2 % vil bli trukket månedlig.

Interesserte kan sende søknad med CV til post@falstadsenteret.no innen 10.01.2017 

For spørsmål om stillingen, kontakt direktør Christian Wee. christian.wee@falstadsenteret.no

 

 

×